tarieven

Consult en tarieven


Tijdens het eerste consult volgt er een intakegesprek. Hierbij wordt er een voedingsanamnese afgenomen zodat ik je eet- en leefgewoonten beter leer kennen. Ook wordt je tijdens het consult gemeten en gewogen. Aan de hand van deze gegevens stellen we samen met de belangrijkste streefdoelen op en geef ik enkele concrete en praktische tips mee.

Tijdens het tweede consult heb ik de gegevens van de voedingsanamnese verwerkt en overloop ik samen met jou de belangrijkste aandachtspunten. Aan het einde van dit consult geef ik je een duidelijk voedingsplan mee waar je direct mee aan de slag kan.

Tijdens de opvolgconsulten bespreken we de moeilijkheden die je ervaart en overlopen we indien van toepassing samen het voedingsdagboekje. Motivatie staat hierbij centraal, enkel op deze manier kan je je streefdoelen behalen.

» 1ste consult ongeveer 40 minuten €50,-*
» 2de consult ongeveer 40 minuten €40,-*
» Opvolgconsult ongeveer 20 minuten €25,-*

*Let wel: betalen kan enkel cash of met de bancontactapp op je smartphone.